Sunday, August 31, 2008

Hukum Bersanding Mengikut Perspektif Islam (Malay)

To my english speaking readers, im sorry as my post is in Malay. This post is specially post for Malay Muslims who wants to know the difference between their Malay culture and their Religion and research if their Culture oppose the rulings from Islam.

Ok mari saya mula lah kan. Bujang2 mcm kite nie, diantara topik agama yg akan dibuka dgn rakan2 ialah tentang perkawinan. Khawin,khawin,khawin. Diantara soalan yg di discuss ialah duit hantaran dan persandingan. Perlu ker kite buat perkara itu?
Adakah ia satu kewajibpan? Sunnah? Adat Melayu yg tidak bertentang syarak? Adat yg bertentang syarak? Makruh? Atau bid'ah dalam agama?

1. Definisi Persandingan: meletakkan suami-isteri yang baru dinikahkan di atas penganjangan (pelamin) dengan berhias indah, berpakaian lengkap, dikipas oleh dua jurukipas dan ditonton oleh orang ramai atau orang tertentu sahaja.
2. Tujuan: antara tujuan utama persandingan ialah untuk ditonton, menjadi kenangan bersejarah, meraikan peluang seumur hidup dan menghayati adat dan budaya nenek moyang.
3. Sejarah: ada dua teori dalam menjelaskan dari mana asalnya persandingan dalam adat Melayu. Pertama: bahawa persandingan adalah adat resam Melayu tulen. Ini kerana istilah raja sehari itu persis kepada adat istiadat Melayu yang berpaksikan raja (HM Sidin, Adat Resam Melayu, PAP, 1964)
Kedua: Persandingan adalah adat yang diimport dari India. De Jong (Religions in the Malay Archipelago, Oxford Univ. press, 1965) dan Joginder Singh (Tata Rakyat, Longman, 1978) berpendapat ia adalah pengaruh Hindu.
4. Unsur-unsur khurafat dalam persandingan:
(a) Penggunaan beras kunyit pada upacara persandingan ialah bertujuan memberi semangat kepada pengantin berdasarkan kekuningan semangat padi.
(b) Penggunaan jampi mentera untuk menghalau hantu syaitan yang mungkin mengganggu majlis itu.
Hukum Islam Terhadap Persandingan
1. Berandam: Perbuatan andaman yang berbentuk "li tadlis" mengabui/merubah kecantikan yang sebenar adalah haram. Antaranya yang disebut oleh al-hadis: HR Muslim-Muslim dari Abdullah Ibn Mas'ud: "Allah melaknat wanita yang mencucuk tangan dan menaruh warna (tattoo) dan yang meminta berbuat demikian; wanita-wanita yang menghilangkan bulu kening di muka*, wanita yang mengikir gigi dan menjarangkannya supaya kelihatan cantik yang merubah kejadian Allah." (*pengecualian: membuang bulu yang berupa janggut atau misai atau side-burn.)
2. Berhias untuk dipamerkan (tabarruj): Berhias dengan tujuan untuk dipamerkan kepada orang ramai adalah dilarang. Firman Allah (maksudnya), "Janganlah kamu bertabarruj seperti kelakuan orang zaman jahiliah dahulu." (Al-Ahzab: 33)
3. Menjadikan hadiah atau pemberian wang sebagai satu kemestian: Ini berlawanan dengan roh Islam Firman Allah," Allah tidak memberati seseorang melainkan apa yang terdaya olehnya." (2: 286)
4. Mas kahwin dan hantaran yang mahal: Inilah adalah sunah Rasul saw: "Wanita yang paling berkat ialah wanita yang paling murah hantarannya." (HR Ahmad, al-Hakim dan Baihaqi)
Rujukan
Prof Muhammad al-Ghazali, Laisa minal Islam.
Ibn Taymiyah, Hijab al Mar'ah wa Libasuha.
Prof Qardhawi, Fatwa Mu'asirat dan Halal & Haram fil Islam.
Sumber: Tuan Hassan Tuan Lah, "Bersanding dalam Pandangan Islam".

Tuesday, August 26, 2008

Repentance- Allah is Indeed Forgiving

Assalamualaikum to all my brothers and sisters, 5 more days to Ramadhan! Fast ehh?
Thinking about it, and looking at the accomplishment for the pasts year and the things which we have done, do we ever thought of the sins which we have comitted?
The countless number of sins which we have done without us realising or not.
I would want to advice myself and my fellows brothers and sisters to not proscrastinate in our Repentace to Allah before its too late.
In regards to being repentace to Allah below is the sequel video to Ramadan 101, in which many topics of Ramadan were included. This video, based on the Quran & Sunnah, is a reminder for all Muslims to strive in repenting to Allah All-Mighty.


Allah (swt) says in the Quran:

Say: "O My servants who wronged against their souls, do not despair of Allah's mercy! For Allah forgives all sins; for He is indeed Forgiving, Compassionate."

"...and repent to Allah all of you O believers in order that you may be successful."

"Truly, Allaah loves those who turn unto Him in repentance and loves those who purify themselves"[al-Baqarah 2:222]

The Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) said: "Our Lord comes down to the lowest heaven when one-third of the night remains, and says, 'Who will call upon Me so that I may answer him? Who will ask Me so that I may give to him? Who will seek My forgiveness so that I may forgive him?'" (Narrated by Muslim, no. 758)

Monday, August 25, 2008

7 More Days To Ramadhan!

AssalamuAlaikum, lets the countdown begin..

7 more days to Ramadhan! Wow! Time realli flies. Im sure Muslims all over the globe from Singapore to UK to Afganistan to Palestine and Muslims where ever they are cant wait to witness the month of Ramadhan. Before the ramadhan i believe it is best that we prepare ourselves and set goals on what we want to do in the month of Ramadhan.

This video is a short informational clip about Ramadan, according to the Quran and Sunnah of Prophet Muhammad (peace and blessings be upon him). Mentioned in the video are authentic hadith, Laylatul Qadr (the Night of Power), and an amazingly beautiful audio clip by Sheikh Mishary Bin Rashid Al-Afasy, titled 'Laylatul Qadri'.


Monday, August 18, 2008

Apabila Umat berselisih Pendapat. (My thoughts in Malay)

Dalam penghidupan kita yg bersosial ini ,apabila isssue2 yg berkaitan dengan Agama di bring up kadangkala perbalahan akan timbul. Apabila pendapat kita berbeza sesuatu friction akan timbul sesama kita. Yang amat saya risau ialah sekiranya perbezaan pendapat itu merosak atau merenggangkan atau menjejaskan perhubungan kita sesama teman Islam kita.

So skarang masing2 mempunyai pendapat sendiri. Apakah harus kita sebagai umat Islam lakukan sekiranya persilisihan berlaku?

Mengenai masalah seperti ini Allah S.W.T berfirman:

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (An-Nisaa 59)

Saya ingin mengatakan bahawa saya bukanlah seseorang yg arif dalam masalah agama.

Saya cuma boleh menasihati diri saya ini begitu juga dengan pembaca supaya kita berpegang teguh kepada Quran dan Sunnah Rasullulah diikuti degan ijma dan qiyas ulama.

Mengenai issue2 yg tentang perbezaan dan bertaksub pendapat mazhab,ingin saya memetik beberapa kata oleh Dr. Yusuf al-Qaradawi, ulama yg amat saya hormati dan Tokoh fikah, Dr. Wahbah al-Zuhaili yg amat saya segani.

Dr. Yusuf al-Qaradawi dengan jelas dalam masalah ini menyebut: “Golongan yang taksub ini tidak membolehkan sesiapa yang mengikut sesuatu mazhab keluar daripadanya, sekalipun dalam beberapa masalah yang jelas kepada pengikut mazhab bahawa dalil mazhabnya lemah. Sehingga mereka menyifatkan sesiapa yang keluar mazhab sebagai tidak berpendirian. Perbuatan ini sebenarnya mewajibkan apa yang tidak diwajibkan oleh Allah s.w.t. Seakan-akan menganggap imam-imam mazhab mempunyai kuasa membuat syariat dan perkataan mereka adalah hujah syarak yang dipegang dan tidak boleh dibangkang. Ini menyanggahi tunjuk ajar imam-imam mazhab itu sendiri, kerana sesungguhnya mereka melarang orang ramai bertaklid kepada mereka atau selain mereka.''


Tambah Dr. Yusuf al-Qaradawi “Ini juga menyanggahi apa yang dipegang oleh golongan salaf umat ini iaitu para sahabat dan mereka yang selepas sahabat sepanjang kurun-kurun yang awal yang merupakan sebaik-baik kurun dan yang paling dekat kepada petunjuk Nabi. Justeru itu, para ulama besar umat ini dan para muhaqqiqnya (penganalisis) membantah sikap melampau di dalam taklid mazhab yang menyamai apa yang dilakukan oleh ahli kitab yang mengambil paderi dan pendita mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah.”

Bahkan pandangan-pandangan agama yang menyusahkan tanpa dalil dari al-Quran dan al-Sunah patut dielakkan terutama untuk generasi moden yang mula fobia dengan agama. Apatah lagi yang baru menganut Islam.
Dr. Yusuf al-Qaradawi pernah menyebut: “Perkara yang penting untuk anda mengetahuinya bahawa hukum orang awam mengikut salah seorang imam-imam mazhab ialah harus dengan syarat-syaratnya. Ia bukan sesuatu yang wajib seperti dikatakan oleh golongan mutakhir. Ini kerana tiada kewajipan kecuali apa yang diwajibkan oleh al-Kitab dan al- Sunah. Kedua-duanya tidak mewajibkan seseorang terikat dengan mazhab. Maka tidak menjadi halangan untuk seseorang Muslim bebas dari terikat dengan mana- mana mazhab. Dia boleh bertanya berkaitan agamanya kepada sesiapa di kalangan ulama. Tanpa perlu terikat dengan seseorang ilmuwan sahaja.

“Inilah jalan para sahabat dan sesiapa yang mengikuti mereka dengan cara yang baik pada zaman sebaik-baik kurun. Allah telah selamatkan mereka dari taklid yang dicerca ini. Sebaik-baik manusia untuk bebas dari terikat dengan mazhab ialah sesiapa yang baru menganut Islam. Maka tiada kepentingan mewajibkannya apa yang tidak diwajibkan Allah. Dia boleh bertanya sesiapa sahaja dari kalangan ulama yang dia mahu. Wajib ditulis untuk mereka buku-buku fikah yang memudahkan tanpa terikat dengan mazhab tertentu.” (Dr. Yusuf al-Qaradawi, Kaif Nata’amal Ma’ al-Turath, m.s. 83-84, Kaherah: Maktab Wahbah 2001).


Tokoh fikah, Dr. Wahbah al-Zuhaili pula menyebut: “Kata majoriti ulama: Tidak wajib bertaklid kepada imam tertentu dalam semua masalah atau kejadian yang berlaku. Bahkan harus untuk seseorang bertaklid kepada mana-mana mujtahid yang dia mahu. Jika dia beriltizam dengan mazhab tertentu, seperti mazhab Abu Hanifah, atau al-Syafii atau selainnya, maka tidak wajib dia berterusan. Bahkan boleh untuk dia berpindah-pindah mazhab. Ini kerana tiada yang wajib melainkan apa yang diwajibkan Allah dan Rasul-Nya.

''Allah dan Rasul-Nya tidak pula mewajibkan seseorang bermazhab dengan mazhab imam tertentu. Hanya yang Allah wajibkan ialah mengikut ulama, tanpa dihadkan tokoh tertentu, dan bukan yang lain. Firman Allah: (maksudnya): Maka bertanyalah kamu kepada ahli ilmuwan jika kamu tidak mengetahui. Ini kerana mereka yang bertanya fatwa pada zaman sahabat dan tabien tidak terikat dengan mazhab tertentu. Bahkan mereka bertanyakan sesiapa sahaja yang mampu tanpa terikat dengan hanya seorang sahaja. Maka ini adalah ijmak (kesepakatan) dari mereka bahawa tidak wajib mengikut hanya seseorang imam atau mazhab tertentu dalam semua masalah. Kemudian, pendapat yang mewajibkan beriltizam dengan mazhab tertentu membawa kepada kesusahan dan kesempitan, sedangkan mazhab adalah nikmat, kelebihan dan rahmat.''

“Inilah pendapat yang paling kukuh di sisi ulama Usul al-Fiqh… Maka jelas dari pendapat ini, bahawa yang paling sahih dan rajih di sisi ulama Usul al-Fiqh adalah tidak wajib beriltizam dengan mazhab tertentu. Harus menyanggahi imam mazhab yang dipegang dan mengambil pendapat imam yang lain. Ini kerana beriltizam dengan mazhab bukan suatu kewajipan – seperti yang dijelaskan. Berdasarkan ini, maka pada asasnya tidak menjadi halangan sama sekali pada zaman ini untuk memilih hukum yang telah ditetapkan oleh mazhab- mazhab yang berbeza tanpa terikat dengan keseluruhan mazhab atau pendetilannya.” (Al-Zuhaili, Dr. Wahbah, al-Rukhas al- Syar’iyyah, m.s. 17-19, Beirut: Dar al-Khair 1993).

Sunday, August 17, 2008

Leadership & Unity In Islam

Assalamualaikum to my brothers and sisters, there's 2 point which i want to bring upon on for todays post.

1. We Need an Amir (Leader) to guide this ummah.

2. We must not be divided amongst ourselves.

This is because Allah S.W.T has mention in the Quran:

And hold fast, All of You together, to the Rope of Allâh (i.e. This Qur'ân), and be not divided among yourselves, and Remember Allâh's Favour on you, for You were enemies one to another but He joined Your hearts together, so that, by his Grace, You became brethren (in Islâmic Faith), and You were on the brink of a pit of Fire, and He saved You from it. Thus Allâh makes his Ayât (proofs, evidences, verses, lessons, signs, revelations, etc.,) clear to you, that You may be guided. (Ali Imran 103)

And be not as those who divided and differed among themselves after the clear proofs had come to them. it is they for whom there is an awful torment. (Ali Imran 105)

But look what do we have here? Muslim calling and self declare themeselve as a SUFI , SALAFI , TABLIGH, TARIKAT this and that etc.

Pertaining to holding on to the rope of Allah;Ibn Jarir, Qurtubi mention or commentor as

''By the 'rope of Allah' is meant that agreement and covenant which was drawn up between us and the Almighty Allah - the covenant of the Quran. This opinion is based on a hadith in which the Prophet, peace be upon him, said: "The Book of Allah: It is the Rope of Allah that has been extended down from the heavens to the earth."

And if we have any difference in our belief or thinking we must put our EGO down and go back to the Quran and Sunnah followed by the qiyas and ijmak of the reputable Muslim scholars.

As mention in the Quran

''Oh you who believe! Obey Allah, and obey the Messenger, and those charged with authority among you. If you differ in anything among yourself, refer it to Allah (Quran) and his Messenger (Hadith), if you do believe in Allah and the Last Day; that is the best, and most suitable for final determination. (Al-Nisa 59)


I would also like to take this chance to share with u a couple of videos by various Muslim scholars on the importance of the Amir(Leader) and the unity among ourselves

This is a short video by Khaled Yasin on the importance of Leadership n Jemaah(community) in Islam and that we should give aligience to our Leader.
2nd Vid starts with the recitation of verse from Ali Imran 102-103 with translation followed by a short vid on the unity between the Iraqis and Iranians.The 3rd vid are by Various scholars talking about Muslim Unity and its importance.

Nisfu Syaaban (My thoughts In Malay)

Assalamualaikum kepada saudara Islam saya terutama skali yg sayang,cinta dan mengikuti sunnah Rasullulah S.A.W.

Nari dah start malam nifsu syaaban. Banyak masjid2 mengambil kesempatan untuk mengadakan ceramah2 yg berkaitan dgn syabaan atau di bulan ramadhan yg akan datang tak lama lagi. Pada saya ini adalah perbuatan yg baik kerena hendak memfokuskan umat Islam kepada kebesaran bulan Ramadhan.

Walaubagai manapun, golongan agama dan ustaz2 harus dan MESTI take note bahawa amalan2 ibadah yg mereka anjurkan di masjid, kawasan perumahan atau 'EXPO' mesti bersesuaian dgn sunnah Rasullululah S.A.W dan bukan ibadah yg di ada2 kan oleh manusia tanpa sumber nas atau dalil yg shahih.

Diantara ibadah yg dilakukan oleh masyarakat kita ialah membaca Yassin beramai2 atau sendirain 3x atau ditambah dgn solat2 tertentu dengan niat panjang umur, dua rakaat yang lain pula dengan niat tidak bergantung kepada manusia etc.


Mengenai amalan ini saya hendak meminjam kata2 Syheik Dr. Yusuf al-Qaradawi seorang tokoh ulama umat yang sederhana dan dihormati.


Kata Dr. Yusuf al-Qaradawi dalam menjawab soalan berhubung dengan Nisfu Syaaban: “Tidak pernah diriwayatkan daripada Nabi s.a.w. dan para sahabat bahawa mereka berhimpun di masjid untuk menghidupkan malam Nisfu Syaaban, membaca doa tertentu dan solat tertentu seperti yang kita lihat pada sebahagian negeri orang Islam.”

Tambah lagi kata Dr. Yusuf al-Qaradawi '' Bahkan di sebahagian negeri, orang ramai berhimpun pada malam tersebut selepas magrib di masjid Mereka membaca surah Yasin dan solat dua rakaat dengan niat panjang umur, dua rakaat yang lain pula dengan niat tidak bergantung kepada manusia, kemudian mereka membaca doa yang tidak pernah dipetik dari golongan salaf (para sahabah, tabi‘in dan tabi’ tabi‘in). Ia satu doa yang panjang, yang menyanggahi nusus (al-Quran dan sunah) juga bercanggahan dan bertentang maknanya.
Perhimpunan (malam Nisfu Syaaban) seperti yang kita lihat dan dengar yang berlaku di sebahagian negeri orang Islam adalah bidaah dan diada-adakan. Sepatutnya kita melakukan ibadat sekadar yang dinyatakan dalam nas.''


Segala kebaikan itu ialah mengikut salaf, segala keburukan itu ialah bidaah golongan selepas mereka, dan setiap yang diadakan-adakan itu bidaah, dan setiap yang bidaah itu sesat dan setiap yang sesat itu dalam neraka. (Dr. Yusuf al-Qaradawi, fatawa Mu‘asarah jilid 1, m.s. 382-383, cetakan: Dar Uli al-Nuha, Beirut).


Saya faham bahawasanya ini adalah issue yg sensitive dan apabila kita berdialog dgn2 org2 yg bertaklid buta dalam mengamalkan amalan2 seperti ini kita harus berdakwah secara bilHikmah dan secara lemah lembut seperti firman Allah S.W.T dalam Al-Quran:

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. (Ali Imran 159)Sekian.

P.S Saya harap pembaca dapat berkongsi dgn saya secara ilmiah dalil2 atau nas yg antum jumpai. Saya Muhammad Nazmi penulis yg dhaaif ini sudi mengambil balik kata2 saya yg saya type n post Sekiranya ia bercanggah dgn Al-Quran dan Sunnah.

Monday, August 4, 2008

To the special someone.

This video goes to the women who wears the hijab to cover their modesty because of Allah.

Here's a video dedicated specially for u attached with the song 'Ghurabaa'


Sunday, August 3, 2008

This could have been done with the money spent on Iraq war!!

This is one of the best and moving videos I have seen on youtube recently, and I am posting it in my blog because it should get a much bigger audience.

Hundreds of Billions of Dollars have been wasted and spent on destruction, pain and suffering. This clearly is the best way to spend money, ISN'T IT???

There are alot of things we can all do in the way we live our every day lives. That's what really counts. We all add up to make the nation & the world. The best thing we could have done with the skill, effort and resources wasted would have been to teach everyone on the planet how to live in such a way that we all can equally share the basic conditions for happiness. Food, clothing, shelter, health, education, love


Below is a video on various ways that could have been done with the money spent on Iraq war.

War Crimes Caught on Video

Video of war crimes committed by the Bush Regime in Iraq. Not for the feint of heart.

Saturday, August 2, 2008

Oppression of Muslims Part I-

This is a video dedicated to my fellow muslim brothers and sisters who are under the the opressions


The video is about the oppression of Muslims in Palestine and Chechnya followed with a the music Ghuraabaa.


To My Late Mum..

In e memories of Norma Binte Muhammad Noor

Nazmi cannot thank you enough, Oh my dear Ibu(Mother)
Ibu are the best ,there is no other
For nine months Ibu carried Nazmi in you
For that I cannot repay you
Ibu stayed awake with me while the whole world slept
And you wiped away my tears when I wept
When I was ill you felt as if you were ill too
Yet it was nothing but the stupid flu
At times when I was afraid of 'hantu' ibu held me tight
And it immediately washed away Nazmi fright
Im so sorry for not studying well for my exams
I just want you to know that my dream is to be a Real Estate Tycoon
and not caught in a 9-5 rat race so i can spend quality time with my new family
Im so sorry for the Sins that Ive done towards you even when u've mention that u've forgive me
Oh my ibu you are so very beautiful and sweet.
Definitely heaven lies beneath your feet.In Islam it is an obligation to give our best treatment to our mother after Allah and our prophet Rasullulah S.A.W.

It is narrated in a hadith that Abu Hurairah, may Allah be pleased with him, reported: A person came to Allah's Messenger (may peace be upon him) and said: Who among the people is most deserving my companionship (of a kind treatment from me?) He said: Your mother. He, again, said: Then who (is the next one)? He said: It is your mother (who deserves the best treatment from you). He said: Then who (is the next one)? He (the Holy Prophet) said: It is your mother. He (again) said: Then who? Thereupon he (The Prophet (peace be upon him)) said: It is your father.

If my mum is still alive this will be the song which i will play for her everyday.
Here's the vid which you may want to play to your mum. Share it!

Friday, August 1, 2008

We Have Yet ToReach Our Full Potential

Assalamualaikum to all my brothers and sisters. I just found a very motivating video wc i ould love to share.
Picture yourself as a giant elephant in the circus and you have this little chain around your foot and since you were a child, you were trained and taught that if a chain was put around your foot, you will be unable to escape.

And so for years as a child you tried to break the chain and you weren't able to do it until you grew older and you thought you were helpless and you couldn't do anything!

Just like this elephant has the power, it is a GIANT, indeed Allah subhanawat'Ala gave you the power ...TO MAKE A DIFFERENCE!